Psychologisch onderzoek

 

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen waarbij het noodzakelijk is om de intelligentie te weten en daardoor de leerling beter te kunnen begeleiden. Het resultaat van een psychodiagnostisch onderzoek levert veel informatie op waaruit de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen worden bepaald.
De orthopedagoog of psycholoog houdt voorafgaand aan het onderzoek altijd een intakegesprek met de ouders.

Aan de hand van de uitslag van het onderzoek kan beter bepaald worden wat de volgende stappen zijn. Denk daarbij aan een vervolgtraject op de school van de leerling, aan extra ondersteuning of aan het starten van een verwijzingstraject.

Vragenlijst voor ouders
Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de onderwijsbehoeften van een leerling en om een zorgvuldige afweging te maken of een psychodiagnostisch onderzoek geÏndiceerd is, hebben wij voldoende informatie nodig.  We verzoeken de intern begeleider dit samen met tenminste een van de gezaghebbbende ouders de vragenlijst voor de ouders in te vullen.

De werkwijze die wij adviseren, is als volgt:
Je nodigt eerst de ouder of verzorger uit en vult dan samen de nieuwe “Vragenlijst voor ouders bij aanvraag psychologisch onderzoek” in en verstuurt die naar ons.
Tevens is dit de goede gelegenheid om de “Toestemmingsverklaring ouder/verzorger” te laten invullen op het door jou uitgeprinte formulier.
Als dat gebeurd is, vul je aansluitend het digitale “Aanvraagformulier psychologisch onderzoek”  in en verstuurt dat ook naar ons.

Zodra we zowel dit aanvraagformulier als de vragenlijst voor ouders en de toestemmingsverklaring ontvangen hebben, nemen we je aanvraag in behandeling.


Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans.