Vragenlijst voor ouders bij aanvraag Individueel Leerling Onderzoek

  • Plaats de cursor in het vak en kies de datum van vandaag. U komt in het volgende invulveld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken .
  • Plaats de cursor op uw schoolnaam en selecteer uw school door te klikken. De schoolnaam wordt nu blauw. Ga dan naar het volgende veld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken. De schoolnaam wordt nu grijs.
  • vaste lijn of mobiel nummer
  • Wat is zijn of haar persoonlijkheid, hoe is het gedrag thuis, wat zijn de hobby's?
  • Denk aan logopedie, fysiotherapie, psychologische hulp.
  • Denk aan spraak-taal ontwikkeling, motorische ontwikkeling, contact met bekenden of onbekenden.
  • Denk aan echtscheiding, overlijden, ziekte of verhuizen.
  • Denk aan leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme.