Aanvraagformulier training executieve functies

 • Plaats de cursor in het vak en kies de datum van vandaag. U komt in het volgende invulveld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken .
 • Plaats de cursor op uw schoolnaam en selecteer uw school door te klikken. De schoolnaam wordt nu blauw. Ga dan naar het volgende veld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken. De schoolnaam wordt nu grijs.
 • leerkracht, intern begeleider, directeur etc.
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • bijvoorbeeld 3-3-4-5-6-6
 • Geef in het kort aan wat de reden is van de aanmelding. Benoem de huidige problematiek, de bestaande hulpverlening op school of door externe instanties, de schoolsituatie en de gezinsfactoren.
 • Bevorderende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn dat een leerling erg gemotiveerd is om te leren, veel steun vanuit de ouders ondervindt, in een kleine groep zit.
 • Belemmerende factoren kunnen bijvoorbeeld zijn dat een leerling niet gemotiveerd is om te leren, weinig steun van de ouders kan verwachten, in een grote groep zit.
 • Graag toevoegen als pdf. Het is een verplicht veld.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Hier kunt u het formulier dat door de ouder/verzorger is ingevuld en ondertekend, uploaden als pdf
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.