Consultatie door een begeleider passend onderwijs

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders of directeuren die behoefte hebben aan de visie van een deskundige op een probleem dat zich voordoet op school. Dit zijn drie mogelijke voorbeelden van een dergelijke consultatie:

1. Een intern begeleider wil met de bovenschools intern begeleider een collegiale consultatie houden. Daarbij worden informatie en adviezen uitgewisseld en problemen besproken.

2. Een intern begeleider of een leerkracht wil advies vragen over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan één van de specialisten van het Expertisecentrum zoals een psycholoog, een orthopedagoog of een logopedist.

3. Een directeur, intern begeleider of leerkracht wil naar aanleiding van een actuele crisissituatie in een klas met een deskundige praten om een analyse van de huidige problematiek te verkrijgen. Het betreft een advies, eventueel gevolgd door een korte interventie van een begeleider passend onderwijs.

 

Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans

Aanvraagformulier “Consultatie door een begeleider passend onderwijs”