Aanvraagformulier Leerlab

 • Plaats de cursor in het vak en kies de datum van vandaag. U komt in het volgende invulveld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken .
 • Plaats de cursor op uw schoolnaam en selecteer uw school door te klikken. De schoolnaam wordt nu blauw. Ga dan naar het volgende veld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken. De schoolnaam wordt nu grijs.
 • leerkracht, intern begeleider, directeur etc.
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • huidige groep
 • bijvoorbeeld 3-3-4-5-6-6
 • Geef in het kort aan wat de reden is van deze aanmelding.
 • Indien aanwezig en toevoegen als pdf
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf.
 • Hier kunt u het formulier dat door de ouder/verzorger is ingevuld en ondertekend, uploaden als pdf
  Toegestane bestandstypen: pdf.