Pittige jaren

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Pittige Jaren (oorspronkelijke naam “Incredible Years”) is een training voor ouders van jonge kinderen van 3 t.m. 8 jaar met gedragsproblemen en/of behoefte aan ondersteuning in de opvoeding. Deze gedragstherapeutische oudertraining wordt gegeven aan een groep van 6 tot 8 ouders. Er wordt gewerkt met bestaande videofragmenten, groepsdiscussie en rollenspelen waardoor ouders ervaren meer controle te hebben en beter in staat zijn om oplossingen te bedenken en op adequate wijze te anticiperen op het gedrag van hun kind. Het doel van Pittige Jaren is dan ook het gedrag en de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden door middel van veranderingen in het opvoedingsgedrag van de ouders. Ouders bespreken in de training hun eigen problemen en vinden hier zelf een oplossing voor, waarmee wordt geoefend in de bijeenkomst en vervolgens ook thuis aan de slag wordt gegaan.

Hoe ziet dit ouderprogramma eruit?
Ouders stellen hun eigen doelen op in de training en worden gestimuleerd om zelf oplossingen voor lastige situaties te bedenken. De trainers begeleiden dit proces en moedigen ouders aan om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: spelen met je kind, prijzen & belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag.

Effectiviteit en onderzoek
Het positieve effect van de oudertraining is aangetoond in onderzoek, uitgevoerd in diverse landen, bij verschillende doelgroepen met variatie in ernst van de problemen van het kind, in sociaaleconomische status en etnische afkomst van het gezin en zowel in het kader van behandeling, als in het kader van preventie. Momenteel is Pittige Jaren het enige bewezen effectieve programma in Nederland dat geschikt is voor deze doelgroep volgens het Nederlands Jeugdinstituut.

Informatie voor ouders
Zie de flyer voor ouders.

Plaats en tijd
De oudertraining Pittige Jaren is gedurende 14 woensdagochtenden van 9 tot 11 uur.
De oudertraining is in het Expertisecentrum Innoord, Breedveld 7.
De oudertraining wordt tweemaal per jaar georganiseerd:

  • in september-oktober-november-december
  • in februari-maart-april-mei.

Wat moet de basisschool aanleveren?

Aanvraagformulier Pittige jaren