Leerling met ernstige lees- en/of spellingproblemen

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

  1. Voor leerlingen met een SDN (Stichting Dyslexie Nederland) verklaring, waarbij een achterstand van 1,5 jaar en hardnekkigheid wel is aangetoond, maar die niet aan alle criteria voldoen om voor de vergoede zorg in aanmerking te komen.
  2. Leerlingen met het vermoeden van dyslexie, waarbij sprake is van een forse achterstand van 1,5 jaar. En die herhaald, gedurende drie toets momenten, een E-score behaald hebben op het gebied van lezen en/of spelling. En die ondanks extra ondersteuning van minstens 20 schoolweken te weinig resultaat hebben geboekt.
    Er mag geen sprake zijn van belemmerende factoren op het gebied van gedrag of werkhouding of een algeheel leerprobleem. Het IQ moet boven de 80 liggen en de didactische leeftijd (DL) tussen de 20 en 45.
    Doel van dit traject is om de hardnekkigheid (didactische resistentie) aan te tonen, zodat aanmelden bij de vergoede zorg een optie is.

Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans.