Leerling met ernstige lees- en/of spellingproblemen

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

  1. Voor leerlingen met het vermoeden van dyslexie, waarbij sprake is van een forse achterstand op het gebied van lezen en/of spelling (meerdere CITO E-scores). En die ondanks extra ondersteuning (RT, Bouw, Read&Write) te weinig resultaat hebben geboekt.
    Doel van dit traject kan zijn om de hardnekkigheid (didactische resistentie) aan te tonen, zodat aanmelden bij de vergoede zorg een optie is. Ander doel kan zijn het verhogen van de leesvaardigheid.
  2. Voor leerlingen met een Dyslexieverklaring van de Stichting Dyslexie Nederland waarbij een achterstand van 1,5 jaar en hardnekkigheid wel is aangetoond, maar die niet aan alle criteria voldoen om voor de vergoede zorg in aanmerking te komen.