Consultatie

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerkrachten, Intern begeleiders of directeuren die behoefte hebben aan de visie van een deskundige op een probleem dat zich voordoet op de school.

Dit zijn drie voorbeelden van een dergelijke consultatie:

  1. Een intern begeleider wil samen met de bovenschools intern begeleider een collegiale consultatie houden. Wij beschouwen collegiale consultatie als een georganiseerde vorm van gesprekken met collega’s waarbij informatie en adviezen worden uitgewisseld en problemen besproken. Een ander woord voor collegiale consultatie is intervisie.
  2. Een intern begeleider of een leerkracht wil advies vragen over leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan één van de specialisten van het Expertisecentrum zoals een psycholoog, een reken of taalspecialist, specialist jonge kind of een trainer.
  3. Een intern begeleider of leerkracht wil naar aanleiding van een actuele crisissituatie in een klas met een deskundige praten om een analyse van de huidige problematiek te verkrijgen. Het betreft een advies, eventueel gevolgd door een korte interventie van een begeleider passend onderwijs.