10. Ondersteuning bij het Zorgbreedteoverleg

 

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor schoolteams die begeleid willen worden bij het invoeren of verbeteren van het zorgbreedteoverleg op school. De begeleider passend onderwijs treedt op als procesbegeleider. Het team leert welke rollen de verschillende deelnemers hebben en hoe men kan komen tot een goede besluitvorming.

Het zorgbreedteoverleg is een leerlingbespreking waar meerdere medewerkers hun inbreng hebben. De kerndeelnemers zijn de leerkracht, de directeur, de intern begeleider, en de schoolarts. Op verzoek neemt ook de ouder-kindadviseur hieraan deel. De leerkracht overlegt altijd eerst met de ouders en dient dan een hulpvraag in tijdens het ZBO.

 

Wat moet de basisschool aanleveren?

Aanvraagformulier ondersteuning bij zorgbreedteoverleg