ONDERSTEUNING BIJ OUDERGESPREK

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerkrachten en interne begeleiders die bij een oudergesprek een beroep willen doen op de expertise van een begeleider passend onderwijs. Daarbij is de objectieve blik van een externe vaak belangrijk.

Het doel is om de ondersteuningsbehoeften van een leerling beter in kaart te brengen.