Individueel leerlingonderzoek

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor een leerling die dreigt vast te lopen in zijn ontwikkeling. Leraren, ouders of andere begeleiders krijgen onvoldoende in beeld wat deze leerling nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is daarom behoefte aan meer inzicht in specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. We willen graag in beeld brengen wat de belemmerende factoren zijn maar ook wat de stimulerende factoren zijn. Een begeleider passend onderwijs (BPO-er) die opgeleid is als orthopedagoog of psycholoog gaat in nauwe samenwerking met leerkracht, ouders en intern begeleider op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Onze werkwijze 

De BPO-er bekijkt aan de hand van de hulpvraag wat er nodig is om de vragen van leerkracht en ouders te beantwoorden. Daarbij kunnen verschillende onderzoeksmiddelen ingezet worden zoals aanvullende gesprekken met de ouders, leerkracht of leerling. Maar we kunnen ook van observaties, vragenlijsten en testmaterialen gebruik maken. Het individuele onderzoek is onder schooltijd en de BPO-er voert het uit. De sfeer is ontspannen en de leerling beantwoordt vragen en maakt opdrachten. Zo een onderzoek duurt meestal één of twee dagdelen.

Wat levert het op?

Dit kunnen de resultaten zijn van het onderzoek:

  • Inzicht verkrijgen in de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling
  • Inzicht verkrijgen in onderliggende factoren bij diverse problemen
  • Inzicht verkrijgen in de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling
  • Het afstemmen van de onderwijsbehoeften van de leerling op de mogelijkheden van de leerkracht en de school
  • Een advies voor een vervolgonderzoek als dat nodig is
  • Een advies voor passende extra ondersteuning
  • Een advies voor aanpassingen in de leeromgeving
  • Een advies over de aanpak van de school

Zie ook de informatiebrief voor de ouders.