Rots- en Water training

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen voor wie het nodig is het zelfvertrouwen en de weerbaarheid te vergroten. De Rots en Water training is een sociale competentietraining voor jongens en meisjes.

Bij deze methode staat de Rots in jezelf voor spierspanning, je eigen mening durven geven en een standpunt kunnen innemen. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen, dus leren samen spelen en je inleven in de ander.

Door veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd en versterkt. Naast de fysieke oefeningen vinden er groepsgesprekken plaats en zijn er korte opdrachten om naar hun eigen handelen te kijken, zelfreflectie.

De training wordt gegeven in groepjes van vier tot acht leerlingen van één school.

Zie de flyer voor meer informatie.