Rots- en Water training

 

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen voor wie het nodig is het zelfvertrouwen en de weerbaarheid te vergroten. Rots en Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. De Rots en Water training is een sociale competentie training voor jongens en meisjes.

Bij deze methode staat de Rots in jezelf voor spierspanning, je eigen mening durven geven en een standpunt kunnen innemen. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen, dus leren samen spelen en je inleven in de ander.

Door veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangeleerd en versterkt. Naast de fysieke oefeningen vinden er groepsgesprekken plaats en zijn er korte opdrachten om naar hun eigen handelen te kijken, zelfreflectie.
Er zijn vier thema’s waaraan gewerkt wordt:
1. Zelfbeheersing
2. Zelfreflectie
3. Zelfvertrouwen
4. In actie kunnen en durven komen

Sub thema’s zijn veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg. Deze thema’s komen aan de orde door speelse, maar gerichte oefeningen waarbij vier belangrijke principes een rol spelen:
1. Stevig en ontspannen leren staan, controleren van de ademhaling en het leren focussen
2. Inzicht in eigen gedrag door bewustwording van het eigen lichaam
3. Fysieke (non-verbale) communicatie als basis voor andere communicatievormen
4. Rots-water concept: een rots is onwrikbaar, terwijl water beweeglijk en verbindend is.

De training wordt gegeven in groepjes van vier leerlingen van éen school.

 

Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans.