Training executieve functies

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met executieve functies.

Executieve functies zijn alle vaardigheden die een leerling nodig heeft om zelfstandig een opdracht tot een goed einde te brengen. Het gaat vaak om leerlingen die moeite hebben met het opstarten, doorwerken (zonder te veel afgeleid te raken) en/of het goed afronden.

Tijdens en na de training heeft de leerkracht een observerende en coachende rol, zodat er een transfer naar de klassensituatie plaatsvindt. Voorafgaand aan de training wordt de leerling in de klas geobserveerd en vindt er een startgesprek plaats met de ouders, leerkracht en/of intern begeleider. Na afloop van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders, leerkracht en/of intern begeleider.

De training wordt gegeven in een klein groepje van 4 tot 8 leerlingen, waarbij er combinaties gemaakt kunnen worden van groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Meestal wordt deze training bovenschools gegeven op het Expertisecentrum.
Zie de flyer voor meer informatie.