Training executieve functies

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met executieve functies.
Executieve functies zijn alle vaardigheden die een leerling nodig heeft om zelfstandig een opdracht tot een goed einde te brengen. Het gaat vaak om leerlingen die moeite hebben met het opstarten, doorwerken (zonder teveel afgeleid te raken) en/of het goed afronden. 

Tijdens en na de training heeft de leerkracht een observerende en coachende rol, zodat er een transfer naar de klassensituatie plaatsvindt. Voorafgaand aan de training wordt de leerling in de klas geobserveerd en vindt er een startgesprek plaats met de ouders, leerkracht en/of intern begeleider. Na afloop van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders, leerkracht en/of intern begeleider. 

Welke leerlingen komen in aanmerking?

  • Leerlingen uit groep 5 tot en met 8
  • Leerlingen die (nog) geen begeleidingstraject bij een Begeleider Passend Onderwijs of bij een externe instantie volgen

Plaats en tijd

  • De training is gedurende 9 ochtenden, duurt 2 uur en start een paar keer per jaar.

Wat moet de basisschool aanleveren?

De aanvraag voor dit arrangement verloopt via Kindkans.