Impulsklas

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met werkhouding, taakaanpak en sociale omgang. In de impulsklas betrekken we ouders en leerkracht intensief bij het ontwikkelingsproces van het kind. Door het versterken van de driehoek kind-ouder(s)-school vergroten we het inzicht in de onderwijsbehoeften van het kind en stimuleren we het kind om te groeien. De gedragsveranderingen worden zowel op school als thuis geïmplementeerd en zullen door de intensieve betrokkenheid van de ouders en van de leerkracht een blijvend effect hebben.

 

Welke leerlingen komen in aanmerking?

 • Leerlingen uit groep 5, 6 en 7
 • Leerlingen die een impuls kunnen gebruiken en kunnen groeien op het gebied van werkhouding en gedrag
 • Leerlingen van ouders die intensief samen willen werken met de school
 • Leerlingen die (nog) geen begeleidingstraject bij een Begeleider Passend Onderwijs of bij een externe instantie volgen

Voorwaarden voor deelname

 • Leerkracht is intensief betrokken en zorgt voor implementatie in de klas
 • Intern begeleider zorgt voor coördinatie en borging binnen de school
 • Ouder(s) zijn intensief betrokken en bij iedere bijeenkomst aanwezig

Werkwijze en uitvoering van de Impulsklas

 • Voorafgaand aan de training is er een observatie in de klas door de impulsbegeleider
 • Voorafgaand aan de training is er een startgesprek met kind, ouder, leerkracht en intern begeleider
 • Leerling, ouder(s) en leerkracht scoren dagelijks op de digitale doelenkaart
 • De impulsbegeleider doet tussentijds een observatie in de klas
 • Tussentijds is er een evaluatiegesprek met leerling, ouder(s) en leerkracht, en na afloop een eindgesprek

Plaats en tijd

 • De impulsklas is gedurende 12 ochtenden van 9 tot 12.30 uur
 • De impulsklas is in het Expertisecentrum Innoord, Breedveld 7
 • De impulsklas wordt tweemaal per jaar georganiseerd, in maart-april-mei en in oktober-november-december

Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans.