Impulsklas

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben met werkhouding, taakaanpak en sociale omgang. In de impulsklas betrekken we ouders en leerkracht intensief bij het ontwikkelingsproces van het kind. Door het versterken van de driehoek kind-ouder(s)-school vergroten we het inzicht in de onderwijsbehoeften van het kind en stimuleren we het kind om te groeien. De gedragsveranderingen worden zowel op school als thuis geïmplementeerd en zullen door de intensieve betrokkenheid van de ouders en van de leerkracht een blijvend effect hebben.

Welke leerlingen komen in aanmerking?
Leerlingen uit groep 5, 6 en 7
Leerlingen die een impuls kunnen gebruiken en kunnen groeien op het gebied van werkhouding en gedrag
Leerlingen van ouders die intensief samen willen werken met de school

Voorwaarden voor deelname
Leerkracht is intensief betrokken en zorgt voor implementatie in de klas
Intern begeleider zorgt voor coördinatie en borging binnen de school
Ouder(s) zijn intensief betrokken en bij iedere bijeenkomst aanwezig

Werkwijze en uitvoering van de Impulsklas
Voorafgaand aan de training is er een observatie in de klas door de impulstrainer
Voorafgaand aan de training is er een startgesprek met kind, ouder, leerkracht en intern begeleider
Leerling, ouder(s) en leerkracht scoren dagelijks op de digitale doelenkaart
De impulstrainer doet tussentijds een observatie in de klas
Tussentijds is er een evaluatiegesprek met leerling, ouder(s) en leerkracht, en na afloop een eindgesprek

Plaats en tijd
De impulsklas is gedurende 12 ochtenden van 9 tot 12.30 uur
De impulsklas is in het Expertisecentrum Innoord, Breedveld 7
De impulsklas wordt meerdere keren per jaar georganiseerd.


Zie de flyer voor meer informatie.