OBSERVATIE VAN EEN LEERLING OF VAN EEN GROEP

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor een individuele leerling of een groep leerlingen die voor een leerkracht moeilijk te begrijpen gedrag vertonen binnen de klassensetting. Voorafgaand aan de uitvoering van de observatie vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de observant en eventueel de intern begeleider.

Het is van belang dat de hulpvraag en het probleemgedrag  duidelijk omschreven worden bij de aanmelding.