Observatie van een leerling of van een groep

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen of een groep leerlingen die voor een leerkracht moeilijk te begrijpen gedrag vertonen binnen de klassensetting. Voorafgaand aan de uitvoering van de observatie vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de observant en eventueel de intern begeleider.

Het is wenselijk dat probleemgedrag duidelijk omschreven wordt bij de aanmelding.

Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans.