Leerling met specifieke ondersteunings-behoeften op sociaal-emotioneel gebied, werkhouding en/of gedrag

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen met een ondersteuningsvraag op sociaal-emotioneel en/of gedragsgebied. Je kunt denken aan de volgende mogelijkheden: Leerlingen die moeite hebben met sociale interactie, werkhoudingsproblemen of met een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis zoals ADHD of autisme.

De ondersteuning is gericht op het goed in kaart brengen van de problematiek, het ondersteunen van de leerling en van de leerkracht. Vaak wordt er gestart met een observatie en een kindgesprek.