Leerling met algehele leerproblemen

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die niet meekomen met de lesstof van de groep en die te weinig profiteren van de intensieve instructie. De ontwikkeling stagneert en de motivatie neemt af. De leerkracht voelt zich handelingsverlegen. Er kan sprake zijn van beperkte leermogelijkheden. De leerling komt wellicht in aanmerking voor een psychologisch onderzoek en er moet gekeken worden naar het inzetten van een eigen leerlijn. Zie voor de criteria van het intelligentieonderzoek het arrangement psychologisch onderzoek.

Inzet van een begeleider passend onderwijs zal dan gericht zijn op het zoeken naar geschikte materialen en uitzetten van leerlijnen in overleg met de leerkracht.

Ook het maken van een Ontwikkelingsperspectief samen met de leerkracht behoort tot de mogelijkheden.