Leerling met ontwikkelingsachterstand

 

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw die onvoldoende ontwikkeling laten zien. De leerling reageert niet leeftijdsadequaat en wordt belemmerd in het functioneren. De leerkracht moet voor deze leerling voortdurend instructie en opdrachten aanpassen.

Wat moet de basisschool aanleveren?

Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd. Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans

  1. Aanvraagformulier voor leerling met ontwikkelingsachterstand
  2. Groeidocument digitaal als bijlage
  3. Toets uitdraai LOVS of observatielijst
  4. Indien aanwezig recent handelingsplan
  5. Indien aanwezig onderzoeksverslag
  6. Toestemmingsverklaring ouder/verzorger