Aanvraagformulier voor faalangstreductie training

 • Plaats de cursor in het vak en kies de datum van vandaag. U komt in het volgende invulveld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken .
 • Plaats de cursor op uw schoolnaam en selecteer uw school door te klikken. De schoolnaam wordt nu blauw. Ga dan naar het volgende veld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken. De schoolnaam wordt nu grijs.
 • leerkracht, intern begeleider, directeur etc.
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • vaste lijn of mobiel nummer
 • huidige groep
 • bijvoorbeeld 3-3-4-5-6-6
 • Geef in het kort aan waarom deze leerling in aanmerking komt voor de faalangst training
 • Hier kunt u het formulier dat door de ouder/verzorger is ingevuld en ondertekend, uploaden als pdfFormulier toestemming ouders
  Toegestane bestandstypen: pdf.