Aanvraagformulier ondersteuning bij oudergesprek

  • Plaats de cursor in het vak en kies de datum van vandaag. U komt in het volgende invulveld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken .
  • Plaats de cursor op uw schoolnaam en selecteer uw school door te klikken. De schoolnaam wordt nu blauw. Ga dan naar het volgende veld met de cursor of door gebruik van de Tab-toets te maken. De schoolnaam wordt nu grijs.
  • leerkracht, intern begeleider, directeur etc.
  • vaste lijn of mobiel nummer
  • huidige groep
  • bijvoorbeeld 3-3-4-5-6-6
  • Geef in het kort aan wat de hulpvraag is. Wat wordt er verwacht van de begeleider passend onderwijs tijdens het gesprek? Welke informatie vooraf is voor hem of haar van belang?