Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen uit alle groepen die zelf niet in Nederland zijn geboren en om die reden nog niet mee kunnen komen met de lesstof van de groep. Zij hebben een jaar onderwijs gehad op een Taalschool maar kunnen nog onvoldoende meekomen in een reguliere groep. Zij hebben grote achterstanden in de Nederlandse taal waaronder mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, lezen en schrijven. Zij profiteren te weinig van de intensieve instructie die in de groep aan NT2-ers wordt gegeven waardoor de ontwikkeling stagneert. Er is geen sprake van beperkte leermogelijkheden. De leerkracht voelt zich handelingsverlegen.

Inzet van de begeleider Passend Onderwijs zal gericht zijn op het adviseren van de leerkracht en de intern begeleider. De begeleiding bestaat uit een observatie, gesprekken en op maximaal 15 weken intensieve ondersteuning voor de leerling.

Het doel van dit arrangement is tweeledig: de leerkracht handvatten geven de leerling op maat te kunnen ondersteunen en de leerling een inhaalslag te laten maken zodat die leerling met passende hulp in de klas zoveel mogelijk met de groep mee kan doen.