Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t.m. 8  die zelf niet in Nederland zijn geboren en om die reden nog niet mee kunnen komen met de lesstof van de groep. Zij hebben een jaar onderwijs gehad op een Taalschool en draaien al minimaal een half jaar mee in de reguliere groep waarbij ze extra hulp hebben gekregen van de leerkracht. Ondanks deze ondersteuning stagneert de ontwikkeling. Zij hebben grote achterstanden in de Nederlandse taal waaronder mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, lezen en schrijven. Zij profiteren te weinig van de intensieve instructie die in de groep aan NT2-ers wordt gegeven waardoor de ontwikkeling stagneert. Er is geen sprake van beperkte leermogelijkheden. De leerkracht voelt zich handelingsverlegen.

Inzet van de begeleider Passend Onderwijs zal gericht zijn op het adviseren van de leerkracht en de intern begeleider. De begeleiding bestaat uit een observatie, gesprekken en op maximaal 15 weken intensieve ondersteuning voor de leerling.

Het doel van dit arrangement is tweeledig: de leerkracht handvatten geven de leerling op maat te kunnen ondersteunen en de leerling een inhaalslag te laten maken zodat die leerling met passende hulp in de klas zoveel mogelijk met de groep mee kan doen.

Bij de aanmelding willen we graag het antwoord op onderstaande vragen:

1. Is de leerling naar de Taalschool geweest en zo ja naar welke?
2. Wat is de thuistaal van de leerling of wat zijn de thuistalen?
3. Heeft de leerling een eigen programma?
4. Welke ondersteuning is er al gegeven?

Bij de aanmelding moet nog worden toegevoegd:
1. Overdrachtgegevens van de Taalschool inclusief het OPP (indien aanwezig)
2. Eventuele onderzoeksgegevens