Leerling met ernstige rekenproblemen

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

De leerling heeft op het gebied van rekenen een forse achterstand. De leerling behaalt gedurende meerdere toetsmomenten een E-score. Ondanks extra ondersteuning in de groep is er een geringe groei. Doel van dit traject is om de leerling voor een periode van maximaal 20 schoolweken intensieve ondersteuning te bieden, zodat de leerling en de leerkracht handvatten krijgen om in de eigen groep aan het rekenprogramma mee te blijven doen. Eventueel wordt hardnekkigheid (didactische resistentie) aangetoond, zodat een aanvraag voor een dyscalculieonderzoek kan worden ingediend.

Meer informatie in de flyer