Leerling met ernstige rekenproblemen

  • Voor wie is dit arrangement bedoeld?
  • Bij vermoeden van dyscalculie. Er moet sprake zijn van een achterstand van 1,5 jaar. De leerling behaalt gedurende drie toetsmomenten een E-score. Ondanks extra ondersteuning in de groep is er een geringe groei. Er mag geen sprake zijn van belemmerende factoren op het gebied van gedrag of werkhouding of een algeheel leerprobleem. Het IQ moet boven de 70 liggen en de didactische leeftijd (DL) tussen de 20 en 45.Doel van dit traject is om de leerling voor een periode van 20 schoolweken intensieve ondersteuning te bieden, zodat de leerling en de leerkracht handvatten krijgt om in de eigen groep aan het rekenprogramma mee te blijven doen. Eventueel wordt hardnekkigheid (didactische resistentie) aangetoond, zodat een aanvraag voor een dyscalculieonderzoek kan worden ingediend.

    Wat moet de basisschool aanleveren?

    Vanaf 1-9-2021 is de wijze van aanmelden veranderd.

  • Alle aanvragen voor dit arrangement verlopen voortaan via Kindkans.