Leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied, werkhouding en/of gedrag

 

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen met een ondersteuningsvraag op sociaal-emotioneel en/of gedragsgebied. Je kunt denken aan de volgende mogelijkheden:

  1. Leerlingen die moeite hebben met sociale interactie.
  2. Leerlingen met werkhoudingsproblemen.
  3. Leerlingen met een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis zoals ADHD of autisme.

De ondersteuning is gericht op het goed in kaart brengen van de problematiek, het ondersteunen van de leerling en van de leerkracht.


Wat moet de basisschool aanleveren?

  1. Aanvraagformulier voor leerling met ernstige sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
  2. Groeidocument digitaal, als bijlage
  3. Toets uitdraai LOVS
  4. Recent handelingsplan
  5. Indien aanwezig onderzoeksverslag
  6. Toestemmingsverklaring ouder/verzorger